Bouwtekening is gespecialiseerd op meerdere onderdelen. Wij hebben al jaren praktische en theoretische ervaring met de hieronder genoemde wet- en regelgeving:

- bouwverordening;

- bouwbesluit;

- bestemmingsplannen;

- Wabo;

- Bor en Mor.

- overige gerealiteerde bouwregelgeving (NEN normen etc.)

Wij geven u graag advies op welke manier u de regelgeving kunt toepassen om uw wensen te verwezelijken.